loadingimg

Wczytuję dane...
/
  • pl
  • en
  • de
  • cz
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Dorsch/Black/Blue
Cena:549,00 PLN
Wysyłka gratis!
Bestsellery
Summer Green/Silver/Summer Pink
Summer Green/Silver/Summer Pink
Cena:249,00 PLN
Wysyłka gratis!
Black/Black/Summer Pink
Black/Black/Summer Pink
Cena:249,00 PLN
Wysyłka gratis!
Partnerzy

izba

przeds

Konkurs

Regulamin konkursu „Fish. Ale Jaja!”

§1 Postanowienia ogólne

1.     Konkurs jest organizowany pod nazwą „Fish. Ale Jaja!” i zwany jest dalej „Konkursem”.

2.     Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa oraz nagrody w Konkursie i jest jedynym dokumentem w tym zakresie.

3.     Organizatorem Konkursu jest firma Fishskateboards Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 107 w Warszawie, zwana dalej „Organizatorem”.

4.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem zamieszczonym na stronie

http://shop.fishskateboards.com/_cms/view/31/konkurs.html oraz na facebook.com/Fish Skateboards

§3 Zasady konkursu i nagrody

1.     Konkurs prowadzony jest wyłącznie w Internecie na facebookowym profilu znajdującym się pod adresem facebook.com/Fish Skateboards

2.     Czas trwania Konkursu: 11.04–17.04.2017 r.

3.     Nagrodami w Konkursie są: 1 Longboard, 1 Bluza Fishskateboards, 2 T-shirty Fishskateboards, dwie czapeczki Fishskateboards oraz 5 kompletów vlepek.

4.     Zadanie konkursowe: Napisz list do Zająca Wielkanocnego to może zamiast jajka z czekolady przyniesie Ci super longboard i ciuchy od Fishskateboards. Zrób zdjęcie swojego listu napisanego ręcznie i ciekawie ozdobionego. Wyślij swoje zdjęcie listu do Zająca Wielkanocnego na adres iza@fishskateboards.com

5.     Listy konkursowe należy wysyłać wyłącznie na adres e-mail iza@fishskateboards.com do dnia 17.04.2017 r. do godz. 20:00.

5.     Uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail.

6.     Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swojej odpowiedzi

Na facebook.com/Fish Skateboards, uwzględniającą w razie konieczności poprawki redakcyjne.

7.     Każdy uczestnik może wysłać tylko jeden e-mail z odpowiedzią na zadanie konkursowe.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu

8.     Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury wskazane przez Organizatora wybierze trzy odpowiedzi najciekawsze w opinii członków Jury. Ich autorzy (Laureaci Konkursu) otrzymają nagrody (1 miesce – Longboard Fishskateboards, 2 miejsce – bluza + Tshirt + vlepki, 3 miejsce – Tshirt + vlepki). Pozostałe rzeczy przeznaczone są na nagrody specjalne.

1.     Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wtorek 18.04.2017 r.

2.     Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres, z którego przysłali odpowiedź konkursową.

3.     Laureat Konkursu powinien w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wygranej odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres iza@fishskateboards.com podając adres do wysyłki nagrody – pod rygorem przepadnięcia prawa do jej otrzymania.

4.     Wysyłka nagrody pod wskazany adres nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi od Laureata Konkursu.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

1.     Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

2.     Laureat Konkursu nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie ani otrzymać ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

3.     Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

4.     Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

5.     Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.